วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดบางประจันต์
รหัสวัด :
02760507001
ชื่อวัด :
วัดบางประจันต์
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2439
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2439
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
79
หมู่ที่ :
3
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
วังไคร้
เขต / อำเภอ :
ท่ายาง
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76130
เนื้อที่ :
24 ไร่
2 งาน
- ตารางวา
มือถือ :
0899186835
อีเมล์ :
watwangkrai_tp@hotmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
3337
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติวัดบางประจันต์ ( วังไคร้ )
 
          วัดบางประจันต์ ( วังไคร้ ) ตั้งอยู่ที่บ้านวังไคร้  เลขที่  ๗๙  หมู่ที่ ๓ ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งขึ้นมาเป็นวัดประมาณ  ๑๐๐  ปีเศษ
           ความเป็นมาเดิมของวัด  และ มีประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  จากการสอบถามข้อมูลจากคนเก่าแก่ และ หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่โดยสังเขปมีดังนี้
          ในอดีตมีพระมาเที่ยวธุดงค์ที่ชายทุ่ง แล้วก็ได้มาพักที่ลำคลองแม่น้ำแม่ประจันต์ ท่านเห็นเป็นทำเลดี ท่านจึงได้ปลูกสร้างเป็นกระท่อมเล็ก ๆ อยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเรื่อยมา โดยมีโยมปู่จันทร์ คนในหมู่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ และ ได้ดำริจัดการสร้างวัดตั้งแต่นั้นมา โดยมีหลวงพ่อปู่เรืองเป็นผู้ดูแล ( เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ) และ ได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
การก่อตั้งวัด
             วัดบางประจันต์ ( วังไคร้ )   เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ  ประมาณ  พ.ศ.๒๔๓๙  โดยได้รับการถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดจาก คุณโยมหนู – คุณโยมจันทร์  และได้ประกาศเป็นวัดเมื่อ  พ.ศ.๒๔๔๐  จากนั้นได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เรื่อยมา  จนเมื่อ  พ.ศ.๒๔๔๕  วัดบางประจันต์ ( วังไคร้ ) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยปัจจุบันวัดบางประจันต์ ( วังไคร้ )  มีที่ดินประมาณ  ๒๔ ไร่ ๒ งาน  รวมที่โรงเรียนวัดวังไคร้ตั้งอยู่ด้วย
 
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงปัจจุบัน
๑.หลวงพ่อปู่เรือง                     ๒.หลวงปู่แจ่ม             ๓.หลวงพ่อยา                          ๔.สมภารแสน
๕.สมภารเนตร                         ๖.สมภารบัว                ๗.สมภารสอน                         ๘.หลวงพ่อวัน
๙.สมภารกอน                          ๑๐.หลวงพ่อวุ่น           ๑๑.หลวงพ่อเจริญ                    ๑๒.หลวงพ่อเริ่ม
๑๓.หลวงพ่อลุ้น                       ๑๔.หลวงพ่อเปี่ยม       ๑๕.พระครูเวทวชิรานุกูล   ( หลวงพ่อเปล่ง  ปโยโค )
๑๖.พระมหาย้วย  รามธมฺโม        ๑๗.พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์   ( หลวงพ่อสาธิต  อุตฺตมวํโส )  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน