วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
QR Code วัดเนรัญชราราม
รหัสวัด :
02760401003
ชื่อวัด :
วัดเนรัญชราราม
นิกาย :
ธรรมยุต
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2467
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2469
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ชะอำ
เขต / อำเภอ :
ชะอำ
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76120
เนื้อที่ :
57 ไร่
1 งาน
8 ตารางวา
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จำนวนเข้าดู :
2897
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 

..ประวัติวัดเนรัญชราราม..
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต)

    “วัดเนรัญชราราม” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ ถนนร่วมจิตต์ ตำบลชะอำ (ตำบลเดิม ชื่อตำบลเทศบาล) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  บ้านปากคลองชะอำ ริมทะเลด้านทิศเหนือของหมู่บ้านปากคลองชะอำ เป็นวัดสร้างใหม่ในสมัย “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖” ต่อมารัชสมัย “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗” เป็นปีที่สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสวยราชย์เป็นปีแรก โดยเริ่มก่อสร้างในต้นปี พ.ศ. ๒๔๖๗
วัดเนรัญชราราม มีเจ้าอาวาสวัดปกครองจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑)  พระอธิการแย้ม  สุขโต
๒)  พระมหาไสว  โฆสโก
๓)  พระสาระเสรี (อี๋)
๔)  พระครูสุนทรธรรมวิโรจน์ (สงวน ชาคโร) ปกครองวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๓๐
๕)  พระครูเกษมวัชราทร (ไพ เขมโก/แตงทอง) ปกครองวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๕๗
๖) พระครูจิรพัฒนาทร (เชน จิรธมฺโม/หอมภู่) รักษาการเจ้าอาวาสวัดเนรัญชราราม ปกครองวัดตั้งแต่ปี พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
**ผู้บันทึกข้อมูล พระนวพรรธน์ ปรกฺกโม (ดีประเสริฐวรกร)/พระเล็ก อดีตเลขานุการวัดปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙**
ยังไม่มีข้อมูลพระ