วัด
พระอารามหลวง
7 วัด
วัดราษฎร์
337 วัด
สำนักสงฆ์
4 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
362 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
238 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
282 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
200 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 26-06-2563
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 26-06-2563
จ. นครพนม
วันที่ 22-06-2563
จ. ชุมพร
วันที่ 21-06-2563
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 19-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 19-06-2563
จ. ลพบุรี
วันที่ 18-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-06-2563
จ. อ่างทอง
วันที่ 11-06-2563
การฝึก การกำหนด การพัฒนาสติ

การฝึก การกำหนด การพัฒนาสติ"
โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี)

"การฝึก การกำหนด การพัฒนาสติ" ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม #ธรรมโมลี ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มันตเสวี ป.ธ. 8 ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพมหานคร พระวิปัสสนาจารย์สอน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่อยู่ :
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จำนวนเข้าดู :
39
ปรับปรุงล่าสุด :
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 10:23:37
ข้อมูลเมื่อ :
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 10:20:20