วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
QR Code วัดโพธิ์ทัยมณี
รหัสวัด :
02760103001
ชื่อวัด :
วัดโพธิ์ทัยมณี
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
-
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
วัดโพธิ์ทัยมณี
เลขที่ :
118
หมู่ที่ :
1
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
บางจาน
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
15 ไร่
2 งาน
63 ตารางวา
โทรศัพท์ :
032-770134
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
4234
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดโพธิ์ทัยมณี มีชื่อในทะเบียนวัดของกรมการศาสนา และมีสภาพวัดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่2) พ.ศ.2535 วัดโพธิ์มณี (มีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาดังนี้)
1.ท่านขรัวคุณตามืด ปกครอง พ.ศ.2275-2300 รวม 25 ปี
2.พระอธิการอินทร์  ปกครอง พ.ศ.2301-2322  รวม 21 ป๊
3.คุณตาขรัวขุ่ย       ปกครอง พ.ศ.2323-2354  รวม 31 ปี
4.พระอธิการพาน     ปกครอง พ.ศ.2554-2375  รวม 20 ปี
5.ท่านขรัวอิ่ม          ปกครอง พ.ศ.2376-2381  รวม 5 ปี
6.หลวงพ่อนาค        ปกครอง พ.ศ.2382-2420  รวม 42 ปี
7.พระครูพุฒ           ปกครอง พ.ศ.2420-2486   รวม 66 ปี
8.พระครูวัชรศีลคุณ  ปกครอง พ.ศ. 2487-2530   รวม 54 ปี
9.พระครูกิติวัชรภรณ์ ปกครอง พ.ศ. 2533 ถึงปัจุบัน