วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดท่าศาลาราม
รหัสวัด :
02760607002
ชื่อวัด :
วัดท่าศาลาราม
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2345
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2470
ที่อยู่ :
ม.2
เลขที่ :
46
หมู่ที่ :
ม.2
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ท่าเสน
เขต / อำเภอ :
บ้านลาด
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76150
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
มือถือ :
0852907761
คุณสมบัติวัด :
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
จำนวนเข้าดู :
946
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:34:39
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดท่าศาลาราม ตั้งอยู่หมู่บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสน อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สร้างวัดเมื่อราวปี พ.ศ.2345 เทียบกับประวัติศาสตร์ตรงกับสมัยแผ่นดินสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินสมัยสมเด็จพระสังฆราช สุข สมเด็ องค์ที่  2 สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ และหลักฐานดังกล่าวว่า วัดได้รับพระราชทาน
ยังไม่มีข้อมูลพระ