วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
325 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
348 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ระยอง
วันที่ 30-05-2563
จ. หนองบัวลำภู
วันที่ 26-05-2563
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์ ใจเอื้อ
ฉายา :
อุตฺตมวํโส
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
50
ปี
E-mail :
-
Line ID :
-
Facebook :
-
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาสวัดบางประจันต์
เป็นเจ้าคณะตำบล
จำนวนเข้าดู :
269
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ชื่อ                   :           พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์   ฉายา  อุตฺตมวํโส  อายุ  ๔๗  พรรษา  ๒๖ 
วิทยฐานะ ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน ( ศศ.บ. )  นักธรรมชั้นเอก
วัดบางประจันต์  ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
สถานะเดิม       :           ชื่อ สาธิต  นามสกุล  ใจเอื้อ    เกิดวันจันทร์   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ 
ปี จอ  ตรงกับวันที่  ๑๑   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๓
นามบิดา  นาย เสม ใจเอื้อ    นามมารดา  นางเงียบ ใจเอื้อ 
บ้านเลขที่  ๑๗๔ หมู่ ๓ ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
อุปสมบท         :           วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔
วัดบางประจันต์  ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
พระอุปัชฌาย์               พระครูเวทวชิรานุกูล               วัดบางประจันต์
พระกรรมวาจารย์        พระสงัด สุภทฺโท                    วัดบางประจันต์
พระอนุสาวนาจารย์     พระมหาย้วย รามธมฺโม            วัดบางประจันต์
งานปกครอง    :           พ.ศ. ๒๕๔๑                ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
 วัดบางประจันต์ ( วังไคร้ )
พ.ศ. ๒๕๔๗               ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลวังไคร้
พ.ศ.๒๕๕๗                ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
สมณศักดิ์         :           พ.ศ. ๒๕๔๓               ได้รับการแต่งตั้งเป็นฐานานุกรม ของพระครูวิสิฐวีรคุณ 
เจ้าคณะอำเภอท่ายางที่  พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๕๓               ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร
                                                 เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่
                                                                        พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์
พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2543
พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์
ได้รับ พ.ศ. 2553
นักธรรม
นักธรรมเอก
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2552
มหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี