วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ เอี่ยมพูล
ฉายา :
สุรปญฺโญ
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
39
ปี
E-mail :
burapa256537@gmail.com
Line ID :
0931732084
Facebook :
นายปัญญาบุญฤทธิ์ เอี่ยมพูล
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาสวัดเหล่าขวัญ
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเหล่าขวัญ
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลท้อแท้
จำนวนเข้าดู :
335
ปรับปรุงล่าสุด :
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 09:40:47
ข้อมูลเมื่อ :
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 10:05:14
 
 
 
 
นักธรรม
นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก