วัด
พระอารามหลวง
13 วัด
วัดราษฎร์
390 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
16 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
430 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
251 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
207 รูป
ลาสิกขา
6 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 30-09-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 30-09-2565
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 30-09-2565
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 30-09-2565
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 14-09-2565
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 14-09-2565
จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 14-09-2565
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-08-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 28-07-2565
จ. เชียงราย
วันที่ 25-07-2565
ชื่อ - นามสกุล :
พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ เอี่ยมพูล
ฉายา :
สุรปญฺโญ
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
37
ปี
E-mail :
burapa151025591@gmail.com
Line ID :
0931732084
Facebook :
นายปัญญาบุญฤทธิ์ เอี่ยมพูล
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาสวัดเหล่าขวัญ
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเหล่าขวัญ
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลท้อแท้
จำนวนเข้าดู :
173
ปรับปรุงล่าสุด :
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 12:44:58
ข้อมูลเมื่อ :
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 10:05:14
 
 
 
 
นักธรรม
นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก