วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
ชื่อ - นามสกุล :
พระปลัดจิรวัฒน์ บุญก่อเกื้อ
ฉายา :
อตฺตทนฺโต
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
57
ปี
E-mail :
vi10.chirawat@gmail.com
Line ID :
chirawat-1
Facebook :
จิรวัฒน์ บุญก่อเกื้อ
คุณสมบัติ :
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
ตำแหน่ง :
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชากพง
จำนวนเข้าดู :
342
ปรับปรุงล่าสุด :
21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 15:13:11
ข้อมูลเมื่อ :
8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 19:28:10
 
 
 
 
นักธรรม
นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มจร
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2560
มจร