วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
323 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
346 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-01-2563
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 27-12-2562
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูสมุห์สมบัติ สรรพคุณ
ฉายา :
ปภสฺสโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
49
ปี
E-mail :
หนท079@hotmail.com
Line ID :
-
Facebook :
Som Bat
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
ตำแหน่ง :
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบล
จำนวนเข้าดู :
232
ปรับปรุงล่าสุด :
5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:18:21
ข้อมูลเมื่อ :
5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:18:21
 
 
 
 
เจ้าอาวาส
ได้รับ พ.ศ. 2559
เลขาเจ้าคณะตำบล
ได้รับ พ.ศ. 2559
นักธรรม
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2533
วิทยาลัยสารพัดช่าง