วัด
พระอารามหลวง
5 วัด
วัดราษฎร์
304 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
10 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
324 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
218 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
262 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
186 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 22-03-2562
จ. ลพบุรี
วันที่ 06-03-2562
จ. ลพบุรี
วันที่ 06-03-2562
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 23-02-2562
จ. ยโสธร
วันที่ 22-02-2562
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 13-02-2562
จ. บึงกาฬ
วันที่ 03-02-2562
จ. ชลบุรี
วันที่ 02-02-2562
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 31-01-2562
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 24-01-2562
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูสมุห์สมบัติ สรรพคุณ
ฉายา :
ปภสฺสโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
48
ปี
E-mail :
หนท079@hotmail.com
Line ID :
-
Facebook :
Som Bat
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
ตำแหน่ง :
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบล
จำนวนเข้าดู :
70
ปรับปรุงล่าสุด :
5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:18:21
ข้อมูลเมื่อ :
5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:18:21
 
 
 
 
เจ้าอาวาส
ได้รับ พ.ศ. 2559
เลขาเจ้าคณะตำบล
ได้รับ พ.ศ. 2559
นักธรรม
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2533
วิทยาลัยสารพัดช่าง