วัด
พระอารามหลวง
7 วัด
วัดราษฎร์
340 วัด
สำนักสงฆ์
4 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
365 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
240 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
284 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 26-06-2563
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 26-06-2563
จ. นครพนม
วันที่ 22-06-2563
จ. ชุมพร
วันที่ 21-06-2563
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 19-06-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 19-06-2563
ชื่อ - นามสกุล :
พระปลัดนนทณัฏฏ์ ศฤงคาร
ฉายา :
ชินวโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
43
ปี
E-mail :
nontanat99@yahoo.co.th
Line ID :
0848506359
Facebook :
Phranontanat
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวินยาธิการ
ตำแหน่ง :
เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสมัยสุวรรณ
เป็นเจ้าคณะตำบล
จำนวนเข้าดู :
212
ปรับปรุงล่าสุด :
9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 19:26:13
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17:18:23
 
 
 
 
พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2550
นักธรรม
นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ