วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
412 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
455 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จ. ลำปาง
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูฌานวัชราภรณ์ห่วย ประมงค์กิจ
ฉายา :
จกฺกวโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
87
ปี
E-mail :
-
Line ID :
-
Facebook :
-
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ
จำนวนเข้าดู :
897
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:29:40
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:29:40
 
 
 
 
ประวัติ
หลวงพ่อพระครูฌานวัชราภรณ์
หลวงพ่อห่วย จกฺกวโร
 
สถานะเดิม
     หลวงพ่อพระครูฌานวัชราภรณ์ มีนามเดิมว่า “ห่วย” นามสกุล “ประมงกิจ” เกิดเมื่อ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๙ ณ.บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ “นายก่องและนางทน ประมงกิจ”
 
บรรพชาอุปสมบท
     หลวงพ่อห่วย ท่านเข้าบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ขณะที่มีอายุได้ ๒๐ ปี บริบูรณ์ ณ พัทธสีมา วัดโตนดหลวง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระครูพินิจสุตคุณ (หลวงพ่อทองสุข อินฺทโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนดหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวชิรรังสี (หลวงพ่อจันทร์ ธมฺมสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูพินิจสมณคุณ (หลวงพ่อหล่อ) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองศาลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาเป็นภาษาบาลีว่า “จกฺกวโร” แปลว่า “ผู้มีจักคือธรรมอันประเสริฐ” ซึ่งหมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
การศึกษาทางโลกและทางธรรม
     หลวงพ่อท่านเรียนจบการศึกษาทางโลกในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาลบ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒
     ส่วนการศึกษาทางธรรม ท่านสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีและนักธรรมโท จากสำนักศาสนศึกษาวัดโตนดหลวง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ และปี พ.ศ.๒๕๐๑ ตามลำดับ
นักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก