วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูสังฆกิจวิมล อังคตรีรัตน์
ฉายา :
ปญฺญาวโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
51
ปี
E-mail :
jnewlove_love@hotmail.com
Line ID :
-
Facebook :
https://www.facebook.com/PhrakhruSangkhakitwimon/?ref=bookmarks
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาส
จำนวนเข้าดู :
625
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:37:39
ข้อมูลเมื่อ :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:00:07
 
 
 
 
การศึกษาทางโลก
              ประถทศึกษา       เทศบาล ๒ วัดพระทรง  ตำบลท่าราบ     อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
              มัธยมศึกษา        โรงเรียนคงคาราม  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
              ปริญญาตรี          พธ.บ  ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต
                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


                       
นักธรรม
นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544