วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระณัฐวุฒิ แดงรอด
ฉายา :
ธมฺมวีโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
28
ปี
E-mail :
nikham_2013@hotmail.com
Line ID :
0887524924
Facebook :
-
คุณสมบัติ :
เป็นพระวินยาธิการ
ตำแหน่ง :
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากตรัง
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลตำบลคลองชะอุ่น
จำนวนเข้าดู :
491
ปรับปรุงล่าสุด :
29 กันยายน พ.ศ. 2561 18:54:59
ข้อมูลเมื่อ :
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11:29:01
 
 
 
 
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
นักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี