วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
397 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
16 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
438 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
254 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
301 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
214 รูป
ลาสิกขา
8 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. แพร่
วันที่ 25-04-2566
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 24-01-2566
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 24-01-2566
จ. สระบุรี
วันที่ 11-01-2566
จ. ชุมพร
วันที่ 26-12-2565
จ. กำแพงเพชร
วันที่ 27-11-2565
จ. เชียงใหม่
วันที่ 20-11-2565
จ. ลำปาง
วันที่ 13-10-2565
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 30-09-2565
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 30-09-2565
ชื่อ - นามสกุล :
พระณัฐวุฒิ แดงรอด
ฉายา :
ธมฺมวีโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
27
ปี
E-mail :
nikham_2013@hotmail.com
Line ID :
0887524924
Facebook :
-
คุณสมบัติ :
เป็นพระวินยาธิการ
ตำแหน่ง :
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากตรัง
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลตำบลคลองชะอุ่น
จำนวนเข้าดู :
440
ปรับปรุงล่าสุด :
29 กันยายน พ.ศ. 2561 18:54:59
ข้อมูลเมื่อ :
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11:29:01
 
 
 
 
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
นักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี