วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
313 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
11 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
335 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
220 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
264 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
187 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. พิษณุโลก
วันที่ 18-10-2562
จ. ขอนแก่น
วันที่ 27-09-2562
จ. ราชบุรี
วันที่ 25-09-2562
จ. อุทัยธานี
วันที่ 29-08-2562
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27-07-2562
จ. สมุทรสงคราม
วันที่ 10-07-2562
จ. นครปฐม
วันที่ 28-06-2562
จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-06-2562
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 11-06-2562
ชื่อ - นามสกุล :
พระณัฐวุฒิ แดงรอด
ฉายา :
ธมฺมวีโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
23
ปี
Line ID :
0887524924
Facebook :
-
คุณสมบัติ :
เป็นพระวินยาธิการ
ตำแหน่ง :
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากตรัง
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลตำบลคลองชะอุ่น
จำนวนเข้าดู :
115
ปรับปรุงล่าสุด :
29 กันยายน พ.ศ. 2561 18:54:59
ข้อมูลเมื่อ :
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11:29:01
 
 
 
 
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
นักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี