วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระสมุห์ประเสริฐ ศรีสม
ฉายา :
ชาตปญฺโญ
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
36
ปี
E-mail :
-
Line ID :
-
Facebook :
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านลาด ธรรมยุต จังหวัดเพชรบุรี
คุณสมบัติ :
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ตำแหน่ง :
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองจอก
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลเข้าย้อย หนองหญ้าปล้อง บ้านลาด (ธรรมยุต)
จำนวนเข้าดู :
1317
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:48:37
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 

เดิมชื่อ  นายประเสริฐ  ศรีสม  
บิดา นายสม  ศรีสม  มารดา นางนงเยาว์  เกิดเกษม
เกิด วันอังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐  ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนแปด (๘)  ปีเถาะ ที่บ้านหนองจิก ต.ห้วยลึก  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

               บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ  วันศุกร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ อายุ ๑๑ ปี  ตอนนั้นกำลังศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.ห้วยลึก  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี และศึกษาจนจบประถมศึกษาปีที่ ๖  และลาสิกขา  เมื่อวันจันทร์ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ  เวลา ๑๗.๓๐ น.  รวมบรรพชาเป็นสามเณร ๘ พรรษา

                อุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์  ที่ ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีพระกิตติสารกวี  วัดมหาสมณาราม (เขาวัง)  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูอุดมธรรมปโชติ  วัดหนองจอก  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระใบฎีกาประสาท  วัดมหาสมณาราม (เขาวัง)  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายาว่า  ชาตปญฺโญ  แปลว่า ผู้มีปัญญาอันเกิดแล้ว
            วันเสาร์  ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบล  เขาย้อย – หนองหญ้าปล้อง – บ้านลาด (ธรรมยุต)
                วันอาทิตย์  ที่  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระฐานานุกรมของ  พระชินวงศเวที  (อาชว์  อาชฺชวปเสฏฺโฐ ซื่อสัตย์ ป.ธ.๗)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ กทม. รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ,จังหวัดลพบุรี  (ธรรมยุต)   ที่พระสมุห์
            วันจันทร์  ที่ ๑๙ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองจอก
พระสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2554
นักธรรม
นักธรรมเอก
วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2543
โรงเรียนบ้านหนองจอก
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
การศึกษานอกโรงเรียนบ้าลาดวิทยา