วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูพิพิธพัชโรภาส เนียมทอง
ฉายา :
พรหฺมจาโร
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
86
ปี
E-mail :
-
Line ID :
-
Facebook :
-
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบล
จำนวนเข้าดู :
903
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
สถานะเดิม 
ชื่อ   นายเหวี่ยน นามสกุล เนียมทอง          เกิดวัน ๕ ฯ ๑๐ ปีฉลู
ตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐
ปิดาชื่อ นายเปี่ยม  มารดาชื่อ นางอ้น
บ้านเลขที่ ๗๕๑ ตำบลชะอำ        อำเภอชะอำ       จังหวัดเพชรบุรี

อุปสมบท
วันที่ ๗ ฯ ๘ ปีจอ             ตรงกับวันที่    ๒๘           เดือน   มิถุนายน             พ.ศ.  ๒๕๐๑
วัดชะอำ            ตำบลชะอำ        จังหวัดเพชรบุรี
พระอุปัชฌาย์                 พระครูทัศนีคุณ              วัดท่าคอย
ตำบลท่าคอย                 อำเภอท่ายาง                  จังหวัดเพชรบุรี
พระกรรมวาจาจารย์        พระครูปริยัติยานุโยค       วัดนิคมวชิราราม
ตำบลเขาใหญ่                อำเภอชะอำ                   จังหวัดเพชรบุรี
พะอนุสาวนาจารย์          พระฉิน                          วัดชะอำ
ตำบลชะอำ                    อำเภอชะอำ                   จังหวัดเพชรบุรี
(๑) พ.ศ. ๒๕๑๖            ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัดเหวี่ยน
                                   ฐานานุกรมในพระครูปปริยัติยานุโยค  อดีตเจ้าคณะอำเภอชะอำ
                                   วัดนิคมวชิราราม  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
(๒) พ.ศ. ๒๕๑๗           ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร
                                   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นตรี
                                   ในราชทินนามที่ พระครูพิพิธพัชโรภาส(จร.ชต.)
(๓) พ.ศ. ๒๕๓๖            ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 
                                    เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.) ในราชทินนามเดิม
(๔) พ.ศ. ๒๕๔๕            ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 
                                    เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก (จต.ชอ.) ในราชทินนามเดิม 
นักธรรม
นักธรรมเอก
วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2492
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม