วัด
พระอารามหลวง
10 วัด
วัดราษฎร์
360 วัด
สำนักสงฆ์
6 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
393 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
237 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
281 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
199 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 15-04-2564
จ. พัทลุง
วันที่ 15-04-2564
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. มหาสารคาม
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 28-02-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 28-02-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 28-02-2564
หอระฆัง
หอระฆัง
           หอระฆังของวัดท่าคอยนี้ได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา คู่กับโบสถ์ มีความงดงามตามแบบอย่างศิลปะของไทยผสมกับจีน สูง ๕ เมตร กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓.๕ เมตร    ตั้งอยู่เบื้องหลังพระอุโบสถหลังเก่า      ห่างกันประมาณ  ๑๐๐  เมตร  เป็นอาคาร       ก่ออิฐถือปูน     ฐานก่อทึบฐานสิงห์   ก่อพนักอิฐถือปูนล้อมรอบเจาะทางเข้าทั้ง  ๔  ด้าน   ชั้นที่  ๒  มีพนักเตี้ยฯ  ล้อมรอบ    เจาะช่องทางเข้าทั้ง  ๔  ด้านเหมือนชั้นล่าง    ตัวอาคารทรง สี่เหลี่ยมเหมือนกัน ทั้ง ๒ ชั้น       แต่มีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับ    ประดับลายปูนปั้น ที่มุมรูปดอกไม้   หลังคาทรงจีน  เทปูนหลังคาเป็น       เส้นลอน ฯ  คอสองประดับลายปูนปั้นที่ยอดหลังคาและที่มุมทั้ง   ๔     ประดับบราลี   กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของชาติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๒๖  
ที่อยู่ :
ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
528
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24