วัด
พระอารามหลวง
11 วัด
วัดราษฎร์
370 วัด
สำนักสงฆ์
6 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
404 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
250 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
204 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 01-09-2564
จ. ราชบุรี
วันที่ 06-08-2564
จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 04-08-2564
จ. ยโสธร
วันที่ 18-07-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 18-07-2564
จ. สมุทรปราการ
วันที่ 18-07-2564
จ. สงขลา
วันที่ 18-07-2564
จ. พิษณุโลก
วันที่ 18-07-2564
จ. อุดรธานี
วันที่ 18-07-2564
จ. ชลบุรี
วันที่ 18-07-2564
QR Code วัดสัมมาปฏิปันโน
ชื่อวัด :
วัดสัมมาปฏิปันโน
นิกาย :
ธรรมยุต
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
๑๐๗
หมู่ที่ :
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ทะเลบก
เขต / อำเภอ :
ดอนเจดีย์
จังหวัด :
สุพรรณบุรี
ไปรษณีย์ :
72250
เนื้อที่ :
๖ ไร่
- งาน
- ตารางวา
มือถือ :
๐๘-๑๐๖๓-๙๓๙๒
จำนวนเข้าดู :
144
ปรับปรุงล่าสุด :
12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 15:19:21
ข้อมูลเมื่อ :
23 มกราคม พ.ศ. 2564 18:36:25
 
 
 
 
เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 :
(15.51 kb)
ยังไม่มีข้อมูลพระ