วัด
พระอารามหลวง
5 วัด
วัดราษฎร์
304 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
10 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
324 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
218 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
262 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
186 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 22-03-2562
จ. ลพบุรี
วันที่ 06-03-2562
จ. ลพบุรี
วันที่ 06-03-2562
จ. ปราจีนบุรี
วันที่ 23-02-2562
จ. ยโสธร
วันที่ 22-02-2562
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 13-02-2562
จ. บึงกาฬ
วันที่ 03-02-2562
จ. ชลบุรี
วันที่ 02-02-2562
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 31-01-2562
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 24-01-2562
QR Code สำนักปฏิบัติธรรมป่านาบุญ
ชื่อวัด :
สำนักปฏิบัติธรรมป่านาบุญ
นิกาย :
ธรรมยุต
ประเภทวัด :
ที่พักสงฆ์
วันตั้งวัด :
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2558
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
บ้านโนนสำราญ ตำบลนาจาน
เลขที่ :
-
หมู่ที่ :
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
นาจาน
เขต / อำเภอ :
สีชมพู
จังหวัด :
ขอนแก่น
ไปรษณีย์ :
40220
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
เว็บไซต์ :
คุณสมบัติวัด :
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์การเรียน
จำนวนเข้าดู :
475
ปรับปรุงล่าสุด :
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12:04:42
ข้อมูลเมื่อ :
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:00:23
 
 
 
 
" คิด ตริตรอง ครองธรรม นำสุข 
   ชีวิตจะมีค่า เมื่อชีวิตมีเสน่ห์ 
   ศีลไม่มา โลกา จะวินาศ "
สำนักปฏิบัติป่านาบุญ (ธรรมยุต) หรือที่พักสงฆ์ โดยชุมชนชาวบ้านต้องการจะทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานที่มาจารึกมาในช่วงปิดภาคเรียนหลายปีก่อน ซึ่งพระคุณเจ้ามองเห็นที่ดินตนเองซึ่งปกติมีการทำนาอยู่มาเป็นนิจกว่า ๕๐ กว่าปีแล้ว จึงได้ปรึกษากับทางชาวบ้านและดำริที่จะนำที่ดินของตนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ คือการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมฯ แต่ยังขาดจตุปัจจัย พระคุณเจ้าจึงได้นำทุนทรัพย์ส่วนตัวนำไปถ่มที่ดิน และมุงหญ้าในระยะแรกกว่า ๕ ปี และได้เริ่มปรึกษากับหมู่คณะสงฆ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุตเพื่อจะนำที่ดินนี้มาใช้ประโยชน์เพราะยังไม่มีวัดฝ่ายธรรมยุตบริเวณละแวกนี้เนื่องจากพระภิกษุที่จารึกมาต่างถิ่น ต่างนิกายกันพบปัญหาไม่มีที่พักค้างแรม หรือบางแห่งไม่สามารถจำวัดได้
เพราะต่างนิกายกัน และบ่อยครั้งพระที่เดินธุดงภ์มาต่างจังหวัดเมื่อไปปักกรดบนที่ดิน ที่นาของชาวบ้านจะถูกชาวบ้านขับไล่ ฯลฯ ทำให้พระคุณเจ้าได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อขออนุญาตนำคณะสงฆ์และหมู่ที่เดินทางมาจากที่ไกล โดยประสงค์ที่จะปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ
วิเวกปฏิบัติธรรมได้มีที่พักอาศัย โดยไม่ได้ตัดป่าแต่อย่างใด โดยทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็อนุญาตโดยมีชาวบ้าน คณะญาติและญาติธรรมได้เดินทางมาร่วมทำบุญ และร่วมช่วยก่อสร้างศาลาปฏิบัติขึ้นเป็นลำดับเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนพิธีตามสมควร ปัจจุบันยังไม่มีระบบไฟฟ้า การประปา ถนนหนทางเป็นรุกรัง
โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าได้ให้ความอนุเคราะห์นำไม้ไผ่มาช่วยทำแคร์นั่ง และมาร่วมทำบุญตามวาระและโอกาสเนื่องจากห่างจากถนนหลักระยะทางกว่า ๓ กิโลเมตร 
ยังไม่มีข้อมูลพระ