วัด
พระอารามหลวง
5 วัด
วัดราษฎร์
295 วัด
สำนักสงฆ์
2 วัด
ที่พักสงฆ์
9 วัด
วัดร้าง
1 วัด
วัดทั้งหมด
312 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
214 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
258 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
183 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ยโสธร
วันที่ 31-10-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 27-09-2561
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-09-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25-07-2561
จ. นครราชสีมา
วันที่ 25-07-2561
จ. สุราษฎร์ธานี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
จ. เพชรบุรี
วันที่ 23-07-2561
QR Code วัดเทพประสิทธิ์
รหัสวัด :
02760403002
ชื่อวัด :
วัดเทพประสิทธิ์
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 31 เดือน มีนาคม ปี 2519
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
137
หมู่ที่ :
11
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
เขาใหญ่
เขต / อำเภอ :
ชะอำ
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76120
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
มือถือ :
083-784-4014
จำนวนเข้าดู :
75
ปรับปรุงล่าสุด :
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 18:49:56
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ด้วยวัดเทพประสิทธิื  ตั้งอยู่  เลขที่ ๑๓๗  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งวัด  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙  เป็นวัดประเภทวัดราษฎร์  สังกัดมหานิกาย  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  พระครูพัชรกิตติยาธาร