วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
325 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
348 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ระยอง
วันที่ 30-05-2563
จ. หนองบัวลำภู
วันที่ 26-05-2563
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดมหาสมณาวาสุสม
เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดมหาสมณาวาสสมมุติ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เพราะวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกโปรดปัญจวัคคีย์ โกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นโสดาบัน) แล้วทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกใน พระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นสังฆรัตนะครั้งแรกในโลก ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะได้พร้อมใจกัน อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง โดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา ๓ เดือน ตลอดฤดูฝน ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

เพื่อเป็นการน้อมบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวในนามวัดนวมินทรราชูทิศ แห่งนครเคมบริดจ์-เมือง เรย์นแฮม-นครบอสตัน จึงได้กำหนดจัดงาน วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญภาวนา
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนกราบนมัสการ “พระพุทธภูมินทรมหามงคล”                  เวลา                 ๐๙.๐๐  น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาเพื่อสมทบทุนบำรุงวัดนวมินทรราชูทิศ         เวลา                 ๑๐.๐๐  น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้วสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จบแล้วประธานในพิธี ถวายกัณฑ์เทศน์แก่องค์แสดง

พระธรรมเทศนา

– พิธีถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี-ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

– ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา-พระสงฆ์ในพิธีอนุโมทนา

– พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา – ถวายผ้าอาบน้ำฝน – ถวายผ้าจำนำพรรษา

– พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพรประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์

ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก  เป็นเสร็จพิธี 555

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

จำนวนเข้าดู :
571
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:46:50
ข้อมูลเมื่อ :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10:39:47