วัด
พระอารามหลวง
12 วัด
วัดราษฎร์
380 วัด
สำนักสงฆ์
7 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
416 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
250 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
204 รูป
ลาสิกขา
6 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19-04-2565
จ. กาฬสินธุ์
วันที่ 12-04-2565
จ. สระบุรี
วันที่ 12-04-2565
จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 18-03-2565
จ. แพร่
วันที่ 18-03-2565
จ. กาญจนบุรี
วันที่ 18-03-2565
จ. สงขลา
วันที่ 18-03-2565
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 09-11-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 09-11-2564
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 01-11-2564
ร่วมสร้างซุ้มประตูวัดชากพง จังหวัดระยอง
ขออนุโมทนาบุญเศรษฐีผู้ใจบุญร่วมสร้างเสนาสนะซุ้มประตูวัดชากพง วิหารทาน คือ ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนามีอานิสงส์มากกว่าสังฆทาน 100 เท่า ยังขาดปัจจัย (เงิน) อีก 3 แสนนะจ้า สมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดชากพง ตามกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ หรือสมทบทุนร่วมบุญที่บัญชีธนาคารกรุงไทย วัดชากพง (ก่อสร้าง) 224-0-83243-6
ขออนุโมทนาบุญเศรษฐีผู้ใจบุญร่วมสร้างเสนาสนะซุ้มประตูวัดชากพง
วิหารทาน คือ ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนามีอานิสงส์มากกว่าสังฆทาน 100 เท่า
ยังขาดปัจจัย (เงิน) อีก 3 แสนนะจ้า
สมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดชากพง ตามกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ ได้ที่
1. นายรักสิทธิ์ รักเชื้อชาติ
2. นายสมใจ สุวรรณโชติ
3. นายลำใย วงศ์รักษ์
4. นายนำชัย อัมพรมหา
5. นายสมโภชน์ พูลสวัสดิ์
6. นายมนตรี เกิดพืช

หรือสมทบทุนร่วมบุญที่บัญชีธนาคารกรุงไทย
วัดชากพง (ก่อสร้าง) 224-0-83243-6

พระปลัดจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต พธ.ม.วิ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชากพง
0910870977

ติดต่อสอบถาม
พระครูปลัดคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก, ดร.
เจ้าอาวาสวัดชากพง จังหวัดระยอง
0955696448
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
121
ปรับปรุงล่าสุด :
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 21:05:27
ข้อมูลเมื่อ :
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 21:04:24