วัด
พระอารามหลวง
11 วัด
วัดราษฎร์
375 วัด
สำนักสงฆ์
7 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
410 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
247 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
292 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุดรธานี
วันที่ 09-11-2564
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 09-11-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 09-11-2564
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 01-11-2564
จ. เชียงใหม่
วันที่ 01-11-2564
จ. อุดรธานี
วันที่ 01-11-2564
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 01-09-2564
จ. ราชบุรี
วันที่ 06-08-2564
จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 04-08-2564
จ. ยโสธร
วันที่ 18-07-2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูวัดชากพง
ติดต่อสอบถาม หรือร่วมบุญได้ที่ พระครูปลัดคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก น.ธ.เอก, พธ.ม.วิ. เจ้าอาวาสวัดชากพง 088-960-9896 หรือสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง วัดชากพง (ก่อสร้าง) เลขที่ 224-0-83243-6 กรุณาส่งใบเสร็จ เพื่อทำบัญชีด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง และขอรับใบอนุโมทนาทุกครั้ง kampithep@gmail.com หรือ @ line = id0955696448
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูปฐมฤกษ์ พระนาคปรก พญานาค 9 เศียร วัดชากพง ขนาดกว้าง 6 เมตร ×
สูง 7 เมตร ×
ยอดสูงสุดประมาณ 16 เมตร
งบประมาณ 1.8 ล้านบาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
(ยังไม่เคยสร้าง ตลอดระยะเวลา 100 ปี ที่มีวัดได้พระราชทาน 2498 วิสุงพัทธสีมา) ร่วมเป็นอุปภัมถ์
1. เจ้าภาพหน้าบันพระนาคปรก 9 เศียร 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) มีองค์เดี่ยวเท่านั้น
2. เจ้าภาพเสาหลัก 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) จำนวนมี 4 ต้นเท่านั้น
3. เจ้าภาพเสา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จำนวนมี 4 ต้นเท่านั้น
4. ไม้หมุดปักมงคล 3 ชนิด มี ทอง เงิน และนาค จำนวน 72 หมุดๆ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
5. พญานาค ตัว 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) มี 8 ตัวเท่านั้น
6. ท้าวเวสสุวรรณ (ยักษ์ทรงเครื่อง) ขนาด 3 เมตร 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มี 2 ตน เท่านั้น
7. พระนาราย ทรงครุฑ ทรงราหูอมจันทร์ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มีองค์เดี่ยวเท่านั้น
หรือตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา กรุณาขอใบอนุโมทนาบัตรทุกครั้ง สามารถลดหย่อยภาษีได้ตามกฎหมาย สูงสุด 2 เท่า
ติดต่อสอบถาม หรือร่วมบุญได้ที่
พระครูปลัดคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก น.ธ.เอก, พธ.ม.วิ.
เจ้าอาวาสวัดชากพง
088-960-9896
หรือสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง
วัดชากพง (ก่อสร้าง)
เลขที่ 224-0-83243-6
กรุณาส่งใบเสร็จ เพื่อทำบัญชีด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
และขอรับใบอนุโมทนาทุกครั้ง
kampithep@gmail.com
หรือ @ line = id0955696448
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
233
ปรับปรุงล่าสุด :
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 22:21:48
ข้อมูลเมื่อ :
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:07:26
 
 
 
 
ไฟล์แนบ 1 :
(71.79 kb)
ไฟล์แนบ 2 :
(48.53 kb)
ไฟล์แนบ 3 :
(67 kb)