วัด
พระอารามหลวง
10 วัด
วัดราษฎร์
360 วัด
สำนักสงฆ์
6 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
393 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
240 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
284 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 15-04-2564
จ. พัทลุง
วันที่ 15-04-2564
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. มหาสารคาม
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 28-02-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 28-02-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 28-02-2564
ร่วมบุญสร้างปัญญาบารมีธรรม กับพระภิกษุ
ประชาสัมพันธ์ต้องการสนับสนุนพระภิกษ์ปฏิบัติธรรม และส่งเรียนหนังสือ (ฟรี) แต่ค่าหน่วยกิจต้องจ่าย มจร ระยอง ทางวัดจะหาเจ้าภาพ (ต้องการผู้สนับสนุนพระภิกษุเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) นิมนต์จำพรรษาปฏิบัติธรรมเฉพาะ เช้า เย็น หลังทำวัตร และวันพระตลอดวัน เจริญสติปัฏฐาน 4 ,จำนวน 5 รูป สนใจติดต่อ (ก่อนเปิดเทอมนี้) พระอธิการคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก น.ธ.เอก, พธ.ม.วิ.,(ว่าที่ ดร.) เจ้าอาวาส 0889609896 หมายเหตุ 1.ท่านที่สามารถปฏิบัติธรรมได้ และ 2. ท่านไม่สูบบุหรี และยาเสพติดทุกชนิด และ 3. ท่านไม่เรียนแต่ปฏิบัติธรรม สามารถรับจำพรรษาได้ 4. พิจารณาเป็นรายบุคคล 5. ท่านควรมาศึกษาสถานที่วัดก่อน 6. ทางวัดมีรถรับส่งให้ไปเรียน ห้ามขาดเรียน โดยไม่มีเหตุจำเป็น 7. ท่านมีความตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน และสามารถจะนำไปเผยแผ่ 8. สัมภาษณ์ก่อนที่จะรับให้จำพรรษา และได้เรียนหนังสือ จากผู้อำนวยการเลขาธิการวัดชากพง 9. ต้องร่วมกิจกรรม ทำวัตรเช้า เวลา 05.00 น.เย็น 17.00 น. และปฏิบัติธรรม ห้ามขาด หรือท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างปัญญา ร่วมบุญกุศลให้พระสงฆ์ได้เรียน ค่าเทอม ป.ตรี = 6 เดือน 12,000 บาท ต่อท่าน ค่าน้ำมัน ค่ารถ อีกต่างหาก หรือบริจาคตามศรัทธา พระภิกษุจะได้เรียน ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสสอนเพื่อความพ้นทุกข์ ในปาฏิโมกข์ 3 สร้างกุศล 1 เพียรละบาป 1 ทำจิตให้ขาวรอบ 1 ร่วมบุญกุศลได้ที่ วัดชากพง ระยอง หรือ พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต ผู้อำนวยการเลขาธิการวัดชากพง 0910870977 สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 223-0-44321-6 เพื่อการศึกษาพระภิกษุ และน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลน (อานิสงส์เสริมสร้างปัญญาให้กับตนเอง และผู้ที่ได้รับทุน หมายเหตุ หนึ่งอักขรเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ แล้วสร้างให้พระภิกษุ และน้องๆ เรียนหนังสือจะได้พระพุทธรูปกี่องค์ ?) สาธุกาลเจริญพร
ประชาสัมพันธ์ต้องการสนับสนุนพระภิกษ์ปฏิบัติธรรม และส่งเรียนหนังสือ (ฟรี) แต่ค่าหน่วยกิจต้องจ่าย มจร ระยอง ทางวัดจะหาเจ้าภาพ (ต้องการผู้สนับสนุนพระภิกษุเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) นิมนต์จำพรรษาปฏิบัติธรรมเฉพาะ เช้า เย็น หลังทำวัตร และวันพระตลอดวัน เจริญสติปัฏฐาน 4 ,จำนวน 5 รูป สนใจติดต่อ (ก่อนเปิดเทอมนี้) พระอธิการคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก น.ธ.เอก, พธ.ม.วิ.,(ว่าที่ ดร.) เจ้าอาวาส 0889609896 หมายเหตุ 1.ท่านที่สามารถปฏิบัติธรรมได้ และ 2. ท่านไม่สูบบุหรี และยาเสพติดทุกชนิด และ 3. ท่านไม่เรียนแต่ปฏิบัติธรรม สามารถรับจำพรรษาได้ 4. พิจารณาเป็นรายบุคคล 5. ท่านควรมาศึกษาสถานที่วัดก่อน 6. ทางวัดมีรถรับส่งให้ไปเรียน ห้ามขาดเรียน โดยไม่มีเหตุจำเป็น 7. ท่านมีความตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน และสามารถจะนำไปเผยแผ่ 8. สัมภาษณ์ก่อนที่จะรับให้จำพรรษา และได้เรียนหนังสือ จากผู้อำนวยการเลขาธิการวัดชากพง 9. ต้องร่วมกิจกรรม ทำวัตรเช้า เวลา 05.00 น.เย็น 17.00 น. และปฏิบัติธรรม ห้ามขาด หรือท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างปัญญา ร่วมบุญกุศลให้พระสงฆ์ได้เรียน ค่าเทอม ป.ตรี = 6 เดือน 12,000 บาท ต่อท่าน ค่าน้ำมัน ค่ารถ อีกต่างหาก หรือบริจาคตามศรัทธา พระภิกษุจะได้เรียน ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสสอนเพื่อความพ้นทุกข์ ในปาฏิโมกข์ 3 สร้างกุศล 1 เพียรละบาป 1 ทำจิตให้ขาวรอบ 1 ร่วมบุญกุศลได้ที่ วัดชากพง ระยอง หรือ พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต ผู้อำนวยการเลขาธิการวัดชากพง 0910870977 สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 223-0-44321-6 เพื่อการศึกษาพระภิกษุ และน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลน (อานิสงส์เสริมสร้างปัญญาให้กับตนเอง และผู้ที่ได้รับทุน หมายเหตุ หนึ่งอักขรเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ แล้วสร้างให้พระภิกษุ และน้องๆ เรียนหนังสือจะได้พระพุทธรูปกี่องค์ ?) สาธุกาลเจริญพร
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
68
ปรับปรุงล่าสุด :
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 21:51:24
ข้อมูลเมื่อ :
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 20:49:07