วัด
พระอารามหลวง
10 วัด
วัดราษฎร์
360 วัด
สำนักสงฆ์
6 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
393 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
240 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
284 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
202 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 15-04-2564
จ. พัทลุง
วันที่ 15-04-2564
จ. เพชรบูรณ์
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. มหาสารคาม
วันที่ 15-04-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 15-04-2564
จ. ชัยภูมิ
วันที่ 28-02-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 28-02-2564
จ. สกลนคร
วันที่ 28-02-2564
ร่วมบุญวิหารทาน ทานอันสูงสุด
วัดชากพง ร่วมบุญบูรณะอุโบสถ บุญใหญ่ วิหารทาน ทานอันสุด มากกว่าทำบุญสังฆทานตั้ง 100 ครั้งนะจ้า ทำหรือยังจ้า งบประมาณ 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายการบูรณะอุโบสถ ดังนี้ 1. ค่าทาสีอุโบสถใหม่ภายนอก ขาวล้วน ยังขาดเจ้าภาพ กองล่ะ 99 บาท 5,000 กอง ยังไม่ครบ 2. จิตกรรมผนังอุโบสถภายในภาพพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 14 ภาพ มีเจ้าภาพครบหมดแล้ว ภาพ 10,000 บาท 3. จิตกรรมภาพวาดเทวดาและลายไทยหยดน้ำ 3.1 หน้าต่างบานล่ะ 5,000 บาท มี 20 บาน ยังขาดเจ้าภาพทั้งหมด 3.2 ประตู บานล่ะ 10,000 บาท มี 8 บาน ยังขาดเจ้าภาพทั้งหมด คงเหลือ 4 บาน 4. ปูพื้นกระเบื้องภายนอก รอบพัทธสีมา กองล่ะ 99 บาท 3,000 กอง ยังขาดอยู่ ยังขาดอยู่ 5. ร่วมทำบุญบูรณะอุโบสถตกแต่งบานกระจกหน้าต่าง ประตู ร่วมทั้ง 50,000 บาท 5.1 มีประตู 4 บาน ๆ 5,000 บาท ครบ 5.2 หน้าต่าง 10 บาน ๆ 3,000 บาท ขาด 3 บาน 6. ร่วมบุญบูรณะกุฏิพระภิกษุ วิหารทาน ทานผู้มีอานิสงส์มาก ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืน กองล่ะ 99 บาท 800 กอง หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ทางวัดต้องการอุปกรณ์ใรการก่อสร้างต่อเติม จากเดิมปลวกกินพื้นไม้หมดแล้ว อุปกรณ์บูรณะก่อสร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งหมด 79,000 บาท ยังขาดอยู่ โครงการในอนาคต 7. ศาลาลาย ศาลาวิหารคด รอบ ๆ อุโบสถ 2-5 ล้านบาท 8. ศาลาปฏิบัติธรรม 15-20 ล้านบาท 9. กุฏิที่พัก ภิกษุสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรม 10-20 ล้านบาท 10. ห้องน้ำ (เวจีกุฎี) 3 ล้าน 11. ซุ่มประตูหน้าวัดพร้อม กำแพงแก้ว 15 ล้าน 12. ศาลาธรรมสังเวช 7-10 ล้าน สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดชากพง พระอธิการคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก น.ธ.เอก ,พธ.ม.วิ (ว่าที่ ดร.) 095-569-6448, 088-960-9896 หรือ พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต ผู้อำนวยการเลขานุการวัดชากพง 0910870977 หรือสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ ตามเจตนาที่จะทำได้เลยแยกบัญชีตามความต้องการ ทำบุญ 1. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ) เลขที่บัญชี 223-0-44319-4 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดชากพง เช่น บูรณะอุโบสถ แล้วก่อสร้างวิหารคต ล้อมอุโบสถ์ ศาลลาย (อานิสงส์เท่ากับวิหารทาน เป็นทานอันสูงสุด มากกว่าทำบุญสังฆทานตั้ง 100 ครั้งนะจ้า) 2. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนวิปัสสนาธุระ) เลขที่บัญชี 223-0-44320-8 เพื่อก่อสร้างอาคารวิปัสสนาธุระ กุฏิห้องพัก ห้องน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม (อานิสงส์ไม่มีประมาณๆ ค่าไม่ได้ ถ้าทำกับผู้ปฏิบัติธรรมนะจ้า) 3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 223-0-44321-6 เพื่อการศึกษาพระภิกษุ และน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลน (อานิสงส์เสริมสร้างปัญญาให้กับตนเอง และผู้ที่ได้รับทุนนะจ้า) 4. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดชากพง (สำหรับค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) เลขที่บัญชี 223-0-44346-9 เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะ (อานิสงส์เพื่อชำระหนี้สงฆ์นะจ้า) 5. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง เลขที่บัญชี 224-0-81663-5 เพื่อบำรุงเสนาสนะ (อานิสงส์ไม่มีประมาณ เนื่องจากทำให้คงทนถาวร) สาธุกาลเจริญพร

วัดชากพง
 
ร่วมบุญบูรณะอุโบสถ บุญใหญ่ วิหารทาน ทานอันสุด มากกว่าทำบุญสังฆทานตั้ง 100 ครั้งนะจ้า ทำหรือยังจ้า
งบประมาณ 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายการบูรณะอุโบสถ ดังนี้
1. ค่าทาสีอุโบสถใหม่ภายนอก ขาวล้วน ยังขาดเจ้าภาพ กองล่ะ 99 บาท 5,000 กอง ยังไม่ครบ
2. จิตกรรมผนังอุโบสถภายในภาพพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 14 ภาพ มีเจ้าภาพครบหมดแล้ว ภาพ 10,000 บาท
3. จิตกรรมภาพวาดเทวดาและลายไทยหยดน้ำ
3.1 หน้าต่างบานล่ะ 5,000 บาท มี 20 บาน ยังขาดเจ้าภาพทั้งหมด
3.2 ประตู บานล่ะ 10,000 บาท มี 8 บาน ยังขาดเจ้าภาพทั้งหมด คงเหลือ 4 บาน
4. ปูพื้นกระเบื้องภายนอก รอบพัทธสีมา กองล่ะ 99 บาท 3,000 กอง ยังขาดอยู่ ยังขาดอยู่
5. ร่วมทำบุญบูรณะอุโบสถตกแต่งบานกระจกหน้าต่าง ประตู ร่วมทั้ง 50,000 บาท
5.1 มีประตู 4 บาน ๆ 5,000 บาท ครบ
5.2 หน้าต่าง 10 บาน ๆ 3,000 บาท ขาด 3 บาน
6. ร่วมบุญบูรณะกุฏิพระภิกษุ วิหารทาน ทานผู้มีอานิสงส์มาก ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืน กองล่ะ 99 บาท 800 กอง หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ทางวัดต้องการอุปกรณ์ใรการก่อสร้างต่อเติม จากเดิมปลวกกินพื้นไม้หมดแล้ว อุปกรณ์บูรณะก่อสร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งหมด 79,000 บาท ยังขาดอยู่
 
โครงการในอนาคต
7. ศาลาลาย ศาลาวิหารคด รอบ ๆ อุโบสถ 2-5 ล้านบาท
8. ศาลาปฏิบัติธรรม 15-20 ล้านบาท
9. กุฏิที่พัก ภิกษุสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรม 10-20 ล้านบาท
10. ห้องน้ำ (เวจีกุฎี) 3 ล้าน
11. ซุ่มประตูหน้าวัดพร้อม กำแพงแก้ว 15 ล้าน
12. ศาลาธรรมสังเวช 7-10 ล้าน
สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดชากพง
พระอธิการคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก น.ธ.เอก ,พธ.ม.วิ (ว่าที่ ดร.) 095-569-6448, 088-960-9896
หรือ พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต ผู้อำนวยการเลขานุการวัดชากพง 0910870977
หรือสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
ตามเจตนาที่จะทำได้เลยแยกบัญชีตามความต้องการ ทำบุญ
1. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ) เลขที่บัญชี 223-0-44319-4
เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดชากพง เช่น บูรณะอุโบสถ แล้วก่อสร้างวิหารคต ล้อมอุโบสถ์ ศาลลาย
(อานิสงส์เท่ากับวิหารทาน เป็นทานอันสูงสุด มากกว่าทำบุญสังฆทานตั้ง 100 ครั้งนะจ้า)
2. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนวิปัสสนาธุระ) เลขที่บัญชี 223-0-44320-8
เพื่อก่อสร้างอาคารวิปัสสนาธุระ กุฏิห้องพัก ห้องน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
(อานิสงส์ไม่มีประมาณๆ ค่าไม่ได้ ถ้าทำกับผู้ปฏิบัติธรรมนะจ้า)
3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 223-0-44321-6
เพื่อการศึกษาพระภิกษุ และน้อง ๆ นักเรียนที่ขาดแคลน (อานิสงส์เสริมสร้างปัญญาให้กับตนเอง และผู้ที่ได้รับทุนนะจ้า)
4. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดชากพง (สำหรับค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) เลขที่บัญชี 223-0-44346-9
เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะ (อานิสงส์เพื่อชำระหนี้สงฆ์นะจ้า)
5. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดชากพง เลขที่บัญชี 224-0-81663-5 เพื่อบำรุงเสนาสนะ
(อานิสงส์ไม่มีประมาณ เนื่องจากทำให้คงทนถาวร) สาธุกาลเจริญพร
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
53
ปรับปรุงล่าสุด :
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 14:21:24
ข้อมูลเมื่อ :
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 14:21:24