วัด
พระอารามหลวง
9 วัด
วัดราษฎร์
343 วัด
สำนักสงฆ์
5 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
371 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
239 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
283 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
201 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สระบุรี
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. บุรีรัมย์
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
ปฏิบัติธรรมวัดชากพง ครั้งที่ 12
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม สอนโดยพระวิปัสสนาจารย์ จบการศึกษา พธ.ม. วิ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
22
ปรับปรุงล่าสุด :
28 กันยายน พ.ศ. 2563 21:40:56
ข้อมูลเมื่อ :
28 กันยายน พ.ศ. 2563 21:39:41
 
 
 
 
ไฟล์แนบ 1 :
(233.15 kb)
ไฟล์แนบ 2 :
(265.44 kb)
ไฟล์แนบ 3 :
(233.15 kb)
ไฟล์แนบ 4 :
(255.81 kb)
ไฟล์แนบ 5 :
(265.44 kb)