วัด
พระอารามหลวง
9 วัด
วัดราษฎร์
343 วัด
สำนักสงฆ์
5 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
371 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
239 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
283 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
201 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สระบุรี
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. บุรีรัมย์
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
ประกาศแจ้งญาติธรรม ร่วมทอดกฐิน 17 ตุลาคม 2563 กฐิน
ประกาศแจ้งญาติธรรม ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชากพง ตำบลชากพง อำเภอแกล จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ ติดต่อสอบถาม พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดชากพง 0955-696-448

    

ประกาศแจ้งญาติธรรม ร่วมทอดกฐิน
ณ วัดชากพง
ตำบลชากพง
อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
๒๑๑๙๐


ติดต่อสอบถาม
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
รักษาการเจ้าอาวาสวัดชากพง
0955-696-448

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อทำนุบำรุงบูรณะ ปฏิสังขรณ์ และทุนการศึกษา วัดชากพง
   ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐
กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๖.๐๐ น.  เจริญพระพุทธมนต์เย็นตั้งองค์กฐิน
วันเสาร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เทศนาอานิสงส์บุญกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ทอดกฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
ประธาน
คุณพ่อสมควร(สวม) รัตนรังษี  คุณชาญ สื่อเจริญ
 
คุณสุริยง คุณสมฤดี (ดาหวัน) นิ้มสมบูรณ์
คุณสุภาค(สนธยา) รัตนรังษี คุณณัฐชพันธ์ รัตนรังสี
คุณสุจินดา คุณสุรพงษ์ นิ้มสมบูรณ์
คุณทิพย์สุคนธ์ คุณดนยรัตน์ รัตนรังษี
 
รองประธาน
คุณเปีย คุณทุเรียน รัตนวิจิตร พร้อมบุตร ธิดา
คุณประเสริฐ (โกฮัง) คุณผกาทิพย์ แต้มพงษ์ พร้อมบุตร ธิดา
คุณนิกล เย็นยิ่ง คุณสาลี่ รัตนวิจิตร
คุณรัตนา คุณชุลีพร นิ้มสมบูรณ์
คุณอมร คุณนงเยาว์ วรฉัตร
คุณสะพรั่งพร้อม คุณนิตยา รัฐสมุทร
คุณวันชัย คุณวรรณา คุณบุณฑณิกา นิ้มสมบูรณ์
คุณปริญญา เย็นยิ่ง คุณสรวีย์ เย็นยิ่ง พร้อมครอบครัว          
สามารถสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงศรี  ชื่อบัญชีวัดชากพง เลขที่ 260-1-38785-6
สนใจติดต่อ พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดชากพง
โทร ๐๙๕-๕๖๙-๖๔๔๘
 
บริษัทมาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคทอริ่ง

 
 
คุณธงชัย เพชรกล่ำ
คุณอาณัฐ มนทา พร้อมครอบครัว
คุณธนาวุฒิ นาสา พร้อมครอบครัว
คุณสุดใจ ปัญญา พร้อมครอบครัว
คุณชัชวาลย์ เขียวสุวรรณ พร้อมครอบครัว
คุณดนัย นาสา พร้อมครอบครัว
คุณเอกวัฒน์ รัตนประทุม
คุณทันกร จันปลิว พร้อมครอบครัว
คุณศุภชัย ศิริอุวานนท์ พร้อมครอบครัว
คุณธงชัย ภักดิ์ใสย พร้อมครอบครัว
คุณณัชชา พิทักษ์วรกิจ พร้อมครอบครัว
คุณแสงชัย คำภา พร้อมครอบครัว
คุณวัลลภ ศรีทอง พร้อมครอบครัว
คุณเปรมณัฐ จันทร์สมุทร พร้อมครอบครัว
คุณรัฐพล ไกยวงษ์ พร้อมครอบครัว
คุณสำราญ สกิมงาม พร้อมครอบครัว
คุณมฆรินทร์ แสงแก้ว พร้อมครอบครัว

 
 
 
บริษัท โบรเซ่ ประเทศไทย

 
 
นางสาวนัยนา สมอโพรง พร้อมครอบครัว อุทิศให้นางสาวกันยา เหี้ยมหาญ
นายธัญพงศ์ รอดหริ่ง
นางสาวจารุวรรณ ศรีบุรินทร์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายฐนกร ฝ่ายกลาง พร้อมครอบครัว
คุณชวนชัย พันธ์จร พร้อมครอบครัว      อุทศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายเฉลย ร่มรื่น อุทิศให้นายสำเริง ร่มรื่น
นายอนุรักษ์ เจียมพูนลาภ
นางสาวลำดวน ด.ช.พิชญุตม์ ดอกยี่สุ่น พร้อมครอบครัว
นายเสกสิทธิ์ หลักสุข พร้อมครอบครัว
ด.ช.วีรภัทร อินจุ้ย พร้อมครอบครัว
นายทวีทรัพย์ พูลพัฒน์ พร้อมครอบครัว
นายเบา วารี พร้อมครอบครัว
ด.ญ. กุลภัสสร์ หิรัญเขต
นางอรอุมา ณ รินทร์ พร้อมครอบครัว
นายสมใจ ใยดี
นายวีรยุทธ ไชยเสนา
นางสาวบังอร แก้วเคนมา พร้อมครอบครัว
ด.ช.ขจรปฐม เลิศฤทธิ์รัตนาพล
นางสาวดวงใจ พานุสี พร้อมครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายอรรถพล วิลัยพิศ พร้อมครอบครัว
นายสุรพงษ์ แก้วมาตร พร้อมครอบครัว
คุณจิรัชญา แก้วมาตร
นายสุริยา คงคาคูณ
คุณวิยะดา ช่างลาย พร้อมครอบครัว
นางสาวสาวิตรี คุณชม
คุณมัญวิการ์ คุณรังสิมันต์ เชื้อจันทร์
คุณอัมรินทร์ กิ่งเกษ
คุณชลารี คุณวิลัย นายพงษ์สุพัฒน์     นาควิมล
คุณมโนทัย ต้นทอง พร้อมครอบครัว
คุณไอยรินทร์ บุญทวี พร้อมครอบครัว
คุณอนุวัฒน์ สัมพันธะ
คุณกฤษณะ หวานอารมณ์             พร้อมครอบครัว
คุณณัฐนนท์ จีกัน พร้อมครอบครัว
คุณอำนาจ ลือโลก
คุณดวงฤทัย ร่วมสมบัติ พร้อมครอบครัว
คุณสร้อย นาคสอาดนายสุวัฒน์  นาสินพร้อม
นางสาวปราณี  หลานวงค์

 
 
 
สายคุณครูอนันต์
ประธาน
คุณแม่น้อม สำลีม่วง   คุณอนันต์  สำลีมวง  คุณณภัรารัตน์ สุขเกษม  ผอ.วิไลพร เสาวภา
รองประธาน
 
คุณวสันต์ นิยมสินธุ์และครอบครัว
คุณสมชาย คุณธารินี อินทร์ทอง(กรมทางหลวง กทม.) 
คุณสุรศักดิ์ ศรีแจ่มพันและครอบครัว
คุณประภาพร สุขใจและ คุณกิ่งกาญจน์  สำลีม่วง
คุณวสันต์ นิยมสินธุ์และครอบครัว
 
 
กรรมการ
 
 
 
คุณวิฑูรย์ นามแสงคร
คุณวิทยา สร้อยงาม
คุณชาญพิชญ์ เอี่ยมกระจ่างและครอบครัว
คุณกัณหา.ทิพย๋สุข
คุณพเยาว์ พี่งพ่วง
คุณภาณพ ณัฐญานธร
พ.อ.อ.สมพงษ์ บุญรอด
คุณจิรทีปต์ สุมนวัฒน์
อ.ครรชิด เกษเกสรและครอบครัว
คุณกิตติพศ บุญกอง
คุณพัยพร กล่ำทัพ
เรืออากาศตรี ชูชัย พุ่มพวงแก้ว
คุณไพบูลย์ อุ่นสวัสดิพงษ์
นางสาว พัชรี  เครือมณี
คุณปิยะวัฒน์ สื่อมวลชน
คุณกิตติภณ สุขเวชกิจ
คุณกัลยวัฒน์ กาญจนาภา
คุนพเยาว์ สำลี
คุณภาณพ ณัฐญานธร  คุณอ้ำ

 
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
29
ปรับปรุงล่าสุด :
9 กันยายน พ.ศ. 2563 10:10:37
ข้อมูลเมื่อ :
9 กันยายน พ.ศ. 2563 09:41:21
 
 
 
 
ไฟล์แนบ 1 :
(440.36 kb)
ไฟล์แนบ 2 :
(586.42 kb)
ไฟล์แนบ 3 :
(200.12 kb)