วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
325 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
348 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ระยอง
วันที่ 30-05-2563
จ. หนองบัวลำภู
วันที่ 26-05-2563
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
ร่วมสร้างกุฏิสงฆ์
เพื่อเป็นที่พักของพระสงฆ์ในการปฏิบัติธรรม จำนวน 20 หลังๆ ประมาณ 150,000 บาท พร้อมห้องน้ำหรือตามกำลังทรัพย์ของท่าน
ต้องการร่วมบุญ และสอบถาม
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก นักธรรมเอก พธ.ม.วิปัสสนาภาวนา
095-5696-448
วิปัสสนาจารย์ ประธานที่พักสงฆ์ดอนรัง
https://web.facebook.com/profile.php?id=100004373477118&ref=bookmarks
https://kampithep.blogspot.com/2020/02/16-2563.html
https://kampitheps.blogspot.com/2020/02/16-2563-84000-199-095-5696-448.html

ณ ที่พักสงฆ์ดอนรัง
ตำบลหนองกะท้าว
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
65120

หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
ธนาคารกรุงไทย
0130166006
สาขาถนนศรีอยุธยา
ขออนุโมทนาสาธุกาล จงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานะปัจจะโยโหตุ เทอญ เจริญพร
ที่อยู่ :
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จำนวนเข้าดู :
19
ปรับปรุงล่าสุด :
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 23:15:00
ข้อมูลเมื่อ :
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 22:43:13